Projectie & Displays voor onderwijs

Beamers worden zeer regelmatig gebruikt in het onderwijs
Zowel in leslokalen, alsook in aula’s, auditoria en lerarenkamers. Als we ons beperken tot de beamers die in traditionele leslokalen worden gebruikt, dan zien wij deze of als onderdeel van een interactief schoolbord of tezamen met een standaard projectiescherm. Vrijwel in alle gevallen worden hier ook actieve speakers toegepast.

Aangezien beamers in het leslokaal vrijwel de gehele dag worden gebruikt is het van belang dat deze de belasting goed aankunnen, onderhoudseisen (schoonhouden filters, wisselen van beamerlampen) minimaal zijn. Ook het type lens is van groot belang.

Hoe kleiner de afstand van de beamer tot aan het projectievlak, hoe minder de docent in de projectiebaan staat – minder schaduwvorming in beeld en de docent zelf heeft minder last van het projectielicht. Daarvoor worden vaak short throw of ultrashort throw lenzen toegepast. Met name bij gebruik van ultra-short throw lenzen dient het projectievlak zo vlak mogelijk te zijn. Deze beamers worden dan ook bijna altijd gebruikt tezamen met interactieve projectieborden.