Algemene voorwaarden & Privacy policy

Verkorte Algemene Voorwaarden

Transportkosten
Tranportkosten binnen Nederland bedragen € 5,– excl BTW
Tranportkosten naar België bedragen € 15,– excl BTW

Fabrieksgarantie
Op alle producten heeft u garantie volgens de voorwaarden van de fabrikant (fabrieks-garantie). Indien de garantie niet staat vermeld kan u dit altijd per email opvragen. Bij een defect kan u het RMA formulier (serviceformulier) downloaden en geheel ingevuld aan ons retourneren. Verzendkosten vallen nimmer onder garantie, evenals de montage en demontage van producten. De garantie op beamerlampen is doorgaans beperkt tot een maximale periode (doorgaans 1 jaar) en een maximaal aantal uren (maximaal 500-1.000 uren), welke zich eerder voordoet.

Betalingen
Betalingen kunnen op diverse methoden geschieden. Deze staan vermeld bij de orderprocedure. Nadat u de order heeft geplaatst krijgt u automatisch uw bevestiging per email verzonden. Hierin staan alle bestelde producten, betalingsvoorwaarden etc. vermeld.

Wet Kopen op afstand / Afkoelingsperiode (Enkel geldig voor consumenten )
Sinds enige tijd is de wet “kopen op afstand” van kracht. Door deze wet hebben consumenten een sterkere rechtspositie gekregen, dus ook als het om kopen via internet gaat. Volgens de wet is er van kopen op afstand sprake wanneer consument en verkoper elkaar bij de aankoop niet hebben gezien. Let wel; deze voorwaarden zijn niet van toepassing indien de koper een zakelijke klant is.

De volgende belangrijke uitbreidingen voor wat betreft de rechten van consumenten zijn in de wet kopen op afstand opgenomen:

1. Consumenten hebben recht op een afkoelingsperiode van 14 dagen na levering van het product. Zij mogen een product binnen die periode terugsturen, waarbij ze alleen de portokosten dienen te betalen. De verkoper mag administratiekosten in rekening brengen. De verkoper mag wel voorwaarden verbinden aan het retour zenden.
2. Wanneer de verkoper het product heeft gefinancierd, bijvoorbeeld door het verstrekken van een lening, wordt de financieringsovereenkomst automatisch ontbonden als de consument gebruik maakt van de afkoelingsperiode.
3. Het product moet uiterlijk 30 dagen na bestelling bij de consument geleverd worden. Wanneer dit niet gebeurt, kan de consument de koop onmiddellijk ongedaan maken. Dit geldt niet als de partijen een andere leveringstermijn hebben afgesproken.
4. Als de consument het product binnen de afkoelingsperiode terugstuurt, is de verkoper verplicht binnen 30 dagen het betaalde bedrag terug te betalen.

De afkoelingsperiode geldt niet in de volgende gevallen:

Aankoop van onroerend goed; Aankopen die speciaal, op bestelling zijn gemaakt (waaronder projectieschermen); Aankopen die snel kunnen bederven of verouderen;

Kranten en tijdschriften; Cd’s, video’s en cd-roms waarvan de verzegeling is verbroken; Financiële diensten; Weddenschappen en loterijen; Logies, vervoer, restaurantreserveringen en vrijetijdsbesteding indien deze zijn afgesproken op een bepaalde datum of voor een bepaalde periode; Een dienst waarmee de verkoper met instemming van de consument is begonnen voordat de afkoelingsperiode is verstreken.

Voorwaarden afkoelingsperiode
Op beamerspecialist.nl zijn de prijzen dusdanig laag dat we de volgende voorwaarden hanteren op de afkoelings periode.
Mocht u het product binnen het termijn retour sturen dan geldt het volgende:

1. U dient ons vooraf via e-mail uw retourzending te vermelden.
Stuur ons een email en vermeld daarbij uw ordernummer.

2. Het product dient, bij voorkeur, ongebruikt, en in originele verpakking retour te worden verzonden.
Reeds gebruikte producten of producten waar de originele verpakking van beschadigd is, worden niet retour genomen indien het gebruik of de (verpakkings) schade het voor ons onmogelijk maakt het product wederom voor nieuw aan te bieden.
3. Kosten: Het arrangeren van retouren zijn de verantwoordelijkheid van de consument – ook de kosten (van retourzendingen) zijn voor rekening van de consument.

De wet kopen op afstand is geldig voor particuliere aankopen. Bedrijven kunnen zich niet beroepen de Wet kopen op Afstand. Wij richten ons met name op het professionele segment.

Retour beleid voor beamerlampen
Het retourneren van beamerlampen is aan strikte voorwaarden verbonden omdat deze door een strikte controle moeten gaan om te beoordelen of de lamp schade heeft ondergaan of aan gebruik onderhevig is geweest. Bij krassen en gebruikssporen kunnen wij geen lampen retour accepteren, ook niet als de verpakking beschadigd, beschreven of niet origineel is.

Verzoek om Retourzending van een lamp
De aanvraag voor een retourzending is, nadat u een retournummer heeft ontvangen, 10 werkdagen geldig (2 weken). Indien de retourzending niet binnen deze termijn is ontvangen zal de aanvraag vervallen, en moet een nieuwe aanvraag worden aangemaakt. Stuur geen lampen retour voordat u een retournummer heeft ontvangen.

Transportschade
Transportschade moet binnen 2 dagen na ontvangst van de goederen worden gemeld om ons in staat te stellen deze schade bij de transporteur te claimen. Na deze periode kan helaas geen ondersteuning meer worden geboden.

Verkeerd besteld/ Niet langer benodigd
Als u bij vergissing het verkeerde item heeft besteld, of heeft de lamp niet langer nodig, zullen wij de lamp in sommige gevallen terugnemen – Dit na strikte kwaliteitscontrole. Er zullen dan wel her-opslagkosten worden berekend. De heropslagkosten bedragen (minimaal) 10% van de aanschafprijs, tenzij wij bij de aankoop hebben gemeld dat dit een speciale bestelling betreft, welke niet kan worden geretourneerd. Bedrijven kunnen geen beroep doen op het herroepingsrecht en betalen (minimaal) 10% van de aanschafprijs bij retouren. E.e.a. na beoordeling van de fabrikant. Verzend en retourkosten worden niet gecrediteerd.

Defect Product / Garantie claim
Als een lamp niet werkt, of stopt met werken door wat lijkt op een productiefout, gebruik dan het Verzoek om Retourzending om de lamp naar het retourcentrum te retourneren.
Wij zullen de fout in overleg met de fabrikant bepalen en bij een terechte claim de lamp geheel crediteren.

Indien een nieuwe lamp is benodigd voordat de uitslag van het defect bekend is, verzoeken wij u een nieuwe order te plaatsen. Deze order zal opnieuw worden gefactureerd.

Belangrijk :
Veel fabrikanten accepteren geen garantieclaim zonder serienummer van de projector, hierdoor vervalt onze mogelijkheid uw aanvraag te ondersteunen

Verkeerd product geleverd
Wij stellen alles in het werk om foutieve leveringen te voorkomen, in het geval u toch een verkeerde levering ontvangt zullen wij deze, nadat wij de zending retour hebben ontvangen, volledig crediteren. Neem voordat u een nieuwe bestelling plaatst contact met ons op om te voorkomen dat de verkeerde levering zich herhaalt.

In alle gevallen kan een retourzending alleen plaatsvinden nadat u een retournummer van ons heeft ontvangen. Lampen moeten in de originele verpakking worden geretourneerd, de verpakking mag op geen enkele wijze zijn beschadigd, beschreven of bestickerd. Bij krassen en gebruikssporen aan de behuizing van de lamp kunnen wij deze niet retour accepteren.

Wij adviseren de lamp(en) altijd in een overdoos te versturen. Omdat wij de lamp niet als nieuw kunnen verkopen wanneer niet aan het voorgaande wordt voldaan, behouden wij ons het recht voor de her-opslagkosten te verhogen of de zending te weigeren.

Uw Privacy is belangrijk
Wij vinden het beschermen van de privacy van onze bezoekers belangrijk en doen al het nodige om deze te beschermen. De gegevens die u bij ons achter laat worden gebruikt om u zo snel en eenvoudig mogelijk van dienst te zijn. Mochten wij ooit nieuwsbrieven verzenden dan zal dat enkel met uw toestemming vooraf gebeuren. U heeft te allen tijde recht op inzage, aanpassing en/of verwijdering van de opgegeven persoonsgegevens. U hoeft hiervoor enkel ons via de contactpagina hierover te informeren. Wij verhandelen uw persoonlijke gegevens niet aan en zullen deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen om uw bestelling correct uit te kunnen voeren.

Waar worden uw gegevens voor gebruikt ?
Als u een bestelling plaatst, hebben we de naam van uw bedrijf, uw naam, het leveringsadres, e-mailadres, telefoonnummer en betaalgegevens nodig om uw bestelling correct uit te voeren en u daarover verder te informeren. Wij maken geen gebruik van uw gegevens voor mailingen, nieuwsbrieven of vergelijkbare commerciële activiteiten. De Website maakt gebruik van cookies die worden gebruikt om de website beter te laten functioneren en het gebruiksgemak te vergroten. Cookies kan u in elke browser uitzetten of verwijderen. U kan eventueel een account aanmaken zodat u gebruik kan maken van extra mogelijkheden op de site (zoals vergelijken van producten) maar dat is niet noodzakelijk. Mocht u op een later tijdstip deze gegevens willen verwijderen dan kan u ons daarover informeren. U kan een beoordeling over een product schrijven en zelf kiezen of u uw naam of andere persoonlijke gegevens toevoegt. We behouden het recht bijdragen die niet aan onze sitevoorwaarden voldoen niet te publiceren.

Beveiliging
Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van, en ongeautoriseerde toegang tot, uw persoonsgegevens te beperken. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens, dat de toegang tot de gegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden. Daarnaast, maken wij gebruik van SSL-certificaten ten behoeve van de veilige overdracht van uw gegevens en communicatie.

Uw gegevens worden nooit aan derden verkocht
Wij verhandelen uw persoonlijke gegevens niet en zullen deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen om uw bestelling correct uit te kunnen voeren. Wij, en door ons ingeschakelde diensten, zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

Bewaartermijnen
Wij bewaren uw gegevens niet langer dan noodzakelijk is om de in deze privacy- en cookieverklaring genoemde doeleinden te bereiken. Wij houden hiervoor een maximum van 5 jaren aan. U kan deze te allen tijde laten verwijderen door ons.

Over Cookies
Cookies zijn informatiebestandjes die bij het bezoeken van een website automatisch kunnen worden opgeslagen op of uitgelezen van uw apparaat (zoals PC, tablet of smartphone). Dat gebeurt via de webbrowser die u gebruikt. De Website maakt gebruik van cookies die worden gebruikt om de website beter te laten functioneren en het gebruiksgemak te vergroten. Cookies zorgen er dus voor dat bepaalde onderdelen van de website goed werken en dat uw gebruikersvoorkeuren bekend blijven. Cookies kan u in elke browser uitzetten of verwijderen.

Google Analytics
Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google. Google Analytics maakt gebruik van “cookies” De door het cookie gegenereerde informatie over Uw gebruik van de website (met inbegrip van Uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik.
Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal Uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in Uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van onze website kunt benutten.
Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven. Wij hebben hier verder geen invloed op. Meer informatie over de gegevensverwerking door Google Analytics kunt u vinden in de Privacy Policy van Google

Meer weten?
Indien u nog vragen heeft over onze privacy policy, of u wenst inzicht in uw gegevens of u wil deze aanpassen of verwijderen dan kunt u via de contactpagina contact met ons opnemen.

Uw gegevens opvragen:
Klanten kunnen te allen tijde informatie krijgen over de door ons geregistreerde gegevens.
Volledige document Algemene voorwaarden (gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Amsterdam) kan u bij ons opvragen.